Στατικό σύστημα

Βαμμένος ή γαλβανισμένος χάλυβας σε μορφή κοιλοδοκού, που αποτελείται από πλέγμα διασταυρούμενων κοιλοδοκών , το οποίο μορφοποιεί ολόκληρο το τοίχωμα και συμμετέχει στην στατικότητα του κτηρίου ως φέρον στοιχείο. Η στατική ανάλυση γίνεται σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 και επισυνάπτεται στο τεύχος των υπολογισμών.


Επένδυση του σκελετού

Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχωμάτων επενδύεται και από τις δυο πλευρές με πλάκες ηρακλείτη πάχους 25-100mm ανάλογα με την μελέτη θερμοηχομόνωσης . Οι πλάκες ηρακλείτη είναι δομικές πλάκες ξυλόμαλλου με συνδετική ύλη τσιμέντο υψηλής αντοχής σύμφωνα με το DIN 1101. Ιδιότητες των πλακών ηρακλείτη είναι:


 • Δυσκολία ανάφλεξης DIN 4102-Β1
 • Ηχομόνωση (πιστοποιητικά ΑΠΘ)
 • Μεγάλη αντοχή σε θραύση
 • Αντοχή σε σήψη και στους μύκητες
 • Απεριόριστη διάρκεια ζωής
 • Ελεύθερη χλωριδίων , αμιάντου και φορμαλδεϋδών
 • Έχει εξαιρετική πρόσφυση στο μπετόν και στα επιχρίσματα
 • Υδρατμοδιαπερατή
 • Η αντίσταση θερμοδιαφυγής της πλάκας ηρακλείτη είναι ανάλογα με το πάχος ίση με 0,41 - 1,64 m2 Κ/WΗ επένδυση του μεταλλικού σκελετού εσωτερικά και εξωτερικά με ηρακλείτη αποτρέπει τις θερμογέφυρες.


Η μόνωση περλίτη

Το κενό ανάμεσα στις δυο πλάκες του ηρακλείτη γεμίζεται με διογκωμένο περλίτη κατά τη διάρκεια της δόμησης. Ο περλίτης είναι αργιλοπυριτικό ορυκτό. Ο επεξεργασμένος περλίτης είναι ένα κοκκώδες προϊόν με ειδικό βάρος 80-100 Kgr/m3.΄Έχει τις παρακάτω ιδιότητες:


 • Είναι ανόργανο και χημικά ουδέτερο
 • Φιλικό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον
 • ¶καυστο και πυρίμαχο
 • ¶οσμο
 • Απεριόριστη διάρκεια ζωής
 • Συνεργάζεται με όλα τα δομικά υλικά
 • Δεν προσβάλλει το σίδηρο
 • Δεν προσβάλλεται από υγρασία
 • Δεν προσβάλλεται από μύκητες
 • Δεν τρώγεται από τρωκτικά
 • Είναι άριστο μονωτικό (συντελεστής αγωγιμότητας λ< 0,08)
 • Είναι άριστο ηχομονωτικό. Ως υλικό πλήρωσης έχει ηχοαπορροφητικές ιδιότητες
 • Είναι πυροπροστατευτικό, ανήκει στην κατηγορία Α1. Λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς καθυστερώντας την μετάδοση υψηλής θερμότητας στα άλλα δομικά στοιχεία.

Εσωτερική τοιχοποιία

Με χρήση ελαφρών μεταλλικών προφίλ, αμμοβολημένα και ασταρωμένα ή γαλβανισμένα. Τα μεταλλικά προφίλ στερεώνονται στην τσιμεντένια υποδομή με μεταλλικές ή χημικές αγκυρώσεις.


Εξωτερικά τελειώματα

Μπορεί να γίνει με χρήση απλού σοβά, τσιμεντοσανίδων, ξύλου ή ότι επιθυμεί ο πελάτης και σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό.


Εσωτερικά τελειώματα

Όπως και τα εξωτερικά μπορούν να επενδυθούν με σοβα, γυψοσανίδα κτλ. Ότι δηλαδή χρησιμοποιείται στην συμβατική οικοδομή
Θεμελιώσεις

Η θεμελιώσεις δεν διαφέρουν και πολύ απο την τεχνική των θεμελιώσεων μιας συμβατικής κατασκευής αλλά επιτυγχάνεται οικονομία υλικού λόγω της ελαφρύτερης κατασκευής.